31 Kvě / 2020

Organizační pokyny k příchodu žáků 1. stupně

SRAZ ŽÁKŮ:

1.-3. ročník na zahradě školy
8:15       I. B, II. B, III. B
8:20       II. A  před budovou C
8:30       I. A, II. C, III. A

4.-5. ročník vchod budovy B (u lékárny), NENÍ MOŽNÉ PROCHÁZET PŘES ŠKOLNÍ ZAHRADU!
8:15       IV. A, V. B
8:30       IV. B, V. A

  • PROSÍME NEMÍCHAT ŠKOLNÍ SKUPINY
  • RODIČE NEVSTUPUJÍ NA POZEMEK ŠKOLY
  • NA POZEMEK ŠKOLY VSTUPUJÍ ŽÁCI S ROUŠKAMI, KTERÉ POUŽÍVAJÍ TAKÉ VE VŠECH SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH

 

31 Kvě / 2020

Přítomnost žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020

Od 25. 5. je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně  ve škole formou školních skupin. Účast žáků není povinná. Žáci, kteří zůstanou doma, budou nadále pokra­čovat ve výuce distanční formou. Děti mohou být ve škole od 8:30 do 16:00 hodin. Složení skupin naplněných nejvýše do 15 dětí je neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.  

 Do­poledne probíhá výuka, jejíž vzdělávací obsah je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Odpoledne se žáci 1. – 3. ročníků zúčastní zájmových aktivit ve třídách, případně na školní zahradě (ve stejných skupinách jako dopoledne). Úplata za školské služby se v tomto případě nehradí (žák nemusí být zapsán do školní družiny).

Školní stravování ve školní jídelně je zajištěno v souladu s usnesením vlády ze dne 30. 4. 2020. Obědy je nutné objednat do 21. 5. 2020.

 Předávání žáků při příchodu do školy je organizováno pedagogickými pracovníky na zahradě školy od 8:15 hod. Z organizačních důvodů je odchod ze školy možný po obědě cca od 11:30 do 12:30 hod. a dále od 15:00 do 16:00 hod. Při cestě do školy a ze školy žáci dbají na dodržení odstupů 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv dopro­vázejícím osobám.

Aby žákovi byla osobní účast ve škole umožněna, je nutné, aby dne 25. 5. zákonný zástupce žáka předložil čestné prohlášení, které zahrnuje:

  • písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte,
  • seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ ČR.

 Případnou absenci žáků, kteří jsou přihlášeni do školních skupin, je nutné omlouvat ihned třídní učitelce nebo na telefonním čísle 220 971 331.

Při příchodu do školy a při pobytu ve společných prostorách školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.  Žáci musí mít s sebou minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky. Ostatní hygienické prostředky zajišťuje škola.

Podrobné organizační pokyny naleznete na webu školy.

Očekáváme od žáků mimořádnou disciplinovanost a prosíme, abyste svým dětem zdůraznili smysl těchto opatření. Předem děkujeme!

příloha: čestné prohlášení (PDF)

31 Kvě / 2020

Informace pro 9. ročník

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
Pro zařazení žáka do přípravy je nutné v pondělí 11. 5. odevzdat vyplněné čestné prohlášení (viz příloha), kde jsou uvedeny faktory pro zařazení dítěte do školní skupiny. Případnou absenci žáků, kteří budou přihlášeni do přípravy na přijímací zkoušky, je nutné omlouvat ihned telefonicky (220 971 331).

Časový rozsah přípravy na přijímací zkoušky:
Pondělí:          8:30 – 12:10
Úterý:              8:30 – 11:10
Středa:            8:30 – 12:10
Čtvrtek:           8:30 – 11:10
Pátek:              8:30 – 11:10

Příchod do školy je v 8:25 hod. Při příchodu do školy a při pobytu ve společných prostorách školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. Žáci musí mít s sebou 2 roušky a sáček na odložení použité roušky.

 Obědy ve školní jídelně je nutné objednat do 7. 5. 2020.

příloha:  čestné prohlášení (PDF)

31 Kvě / 2020

UZAVŘENÍ ZŠ HOROMĚŘICE PRO 2. STUPEŇ

Vážení rodiče,

vzhledem k nařízení vlády ČR bude pro žáky 2. stupně s výjimkou předem domluvených individuálních konzultací ZŠ Horoměřice uzavřena do 30. 6. 2020. Obědy ve školní jídelně jsou pro všechny žáky odhlášeny. Dětem budou nadále zadávány úkoly prostřednictvím aplikace DM Software, popř. přes emaily zákonných zástupců.
Žákům 9. ročníku je od 11. 5. 2020  umožněna osobní přítomnost ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Situace bude průběžně upřesňována na webových stránkách školy.